24 Mayıs 2024 Cuma

08:30-09:00

Açılış Konuşmaları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4. Üroloji Günleri Kongre Başkanları – Prof.Dr. Alper ÖTÜNÇTEMUR – Prof. Dr. Öner ODABAŞ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Başkanı – Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı – Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü – Prof. Dr. Kemalettin AYDIN 

09:00-10:00

1. Oturum- Androloji 1

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Engin Kandıralı, Doç. Dr. Ahmet Arıman

09:00-09:15

Prematür ejekulasyon tedavisi: Medikal ve cerrahi tedavi / Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu

09:15-09:30

Penis uzatma ve kalınlaştırma- Kanıta dayalı tıp zemininde / Doç. Dr. Arif Kalkanlı

09:30-09:45

Restoratif tedaviler güncel veriler eşliğinde (KÖK HÜCRE / PRP /ESWT / Uzm. Dr. Serkan Gönültaş

09:45-10:00

İskemik priapizmde başarısız distal şant sonrası ne yapalım? / Prof. Dr. Murat Çakan

10:00-10:15

Kahve Arası

10:15-11:15

2. Oturum- Androloji 2

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Metin İshak Öztürk, Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice

10:15-10:30

Penil protez kursu (videolar eşliğinde) (infrapubik)- step by step / Prof. Dr. Halil Lütfi Canat

10:30-10:45

Penil protez kursu (videolar eşliğinde) (penoskrotal)- step by step / Doç. Dr. Caner Baran

10:45-11:00

PPI cerrahisi komplikasyonları ve çözümü / Doç. Dr. Ozan Efesoy

11:00-11:15

Peyronie Hastalığında penis uzatma operasyonları / Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu

11:15-12:00

3. Oturum- Fonksiyonel Üroloji 1

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ercan Yeni, Prof. Dr. Hikmet Topaloğlu

11:15-11:30

STİK cerrahisinde paradigma değişiyor mu? / Doç. Dr. Fatih Tarhan 

11:30-11:45

STİK cerrahisinde mesh kullanımı ve geleceği / Doç. Dr. Mehmet Akyüz

11:45-12:00

POP: cerrahi ve cerrahi dışı tedaviler / Doç. Dr. Buğra Bilge Keseroğlu

12:00-12:45

4. Oturum- Fonksiyonel Üroloji 2

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayhan Verit, Prof. Dr. Binhan Kaan Aktaş

12:00-12:15

Sakral nöromodulasyon kime? Ne zaman? / Doç. Dr. Mithat Ekşi

12:15-12:30

Sakral nöromodulasyon kursu (videolar eşliğinde)- step by step / Doç. Dr. Mehmet Gökhan Çulha

12:30-12:45

Vakalarla pratik ürodinami / Doç. Dr. Murat Dinçer

12:45-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:30

5. Oturum- Taş

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bilal Eryıldırım, Prof. Dr. Fatih Altunrende

13:30-13:45

Üriner sistem taş cerrahisi sonrası takip algoritması: hangi hastayı nasıl takip edelim? / Dr. Öğr Üyesi. Ali Kaan Yıldız

13:45-14:00

Flexible üreteroskopi: geleneksel üreteral akses kılıf vs suction üreteral akses kılıf? / Uzm. Dr. Mustafa Gökhan Köse

14:00-14:15

Metabolik değerlendirme ve cerrahi dışı taş tedavisi / Doç. Dr. Mustafa Erkoç

14:15-14:30

Staghorn taşların yönetimi ve ECIRS / Doç. Dr. Taner Kargı

14:30-15:45

6. Oturum- BPH

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Prof. Dr. Ömer Yılmaz

14:30-14:45

BPH kombine medikal tedaviler:3n 1k? / Doç. Dr. Selamettin Demir

14:45-15:00

Enükleasyon yöntemlerinde lazer çeşitlerinin avantajları-dezavantajları / Doç. Dr. Mehmet Emin Şirin

15:00-15:15

Trilober vs enbloc enükleasyon: Fark var mı? / Doç. Dr. Batuhan Aydoğan

15:15-15:30

Rezum-aquablasyon bekleneni verdi mi? / Doç. Dr. Aykut Aykaç

15:30-15:45

Kahve Arası

15:45-16:15

7. Oturum- Pediatrik

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kaya Horasanlı, Prof. Dr. Hasan Dursun

15:45-16:00

Ateşli çocuk ve VUR yönetimi / Uzm. Dr. Süleyman Şahin

16:00-16:15

Antenatal HN, ne zaman kaygılanmalıyız? / Doç. Dr. Doğakan Yiğit

16:15-16:45

8. Oturum- Transplantasyon

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sinan Levent Kireçci,  Prof. Dr. Murat Demirbaş

16:15-16:30

Donör havuzunun geleceği-Xenotransplantasyon… Ne aşamadayız? / Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu

16:30-16:45

Transplant cerrahı olmak istiyorum: Ne yapmalıyım? / Doç. Dr. Serdar Karadağ

  SALON B
09:00-10:35 Sözlü Bildiri oturumu-1
Oturum Başkanları: Aykut Çolakerol, Aytaç Ateş
 
Bildiri no Sunum Saati Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-001 09:00-09:05 Abdominal kitleyi taklit eden bilateral dev hidronefroz: İki yıllık takip Turgay Kaçan
SS-002 09:05-09:10 Dev Subkutan Skrotal Lipom: Olgu Sunumu Muhammet Hi̇lmi̇ Enes Araci
SS-003 09:10-09:15 Üriner İnkontinanslı Bireylerde Pelvik Taban Kas Aktivasyonu Egzersiz Seçimi İçin Belirleyici Olabilir Mi? Şevval Zeynep Girit
SS-004 09:15-09:20 Skrotumda HPV ilişkili high-grade intraepitelyal neoplazi Muhammed Zübeyr Canbolat
SS-005 09:20-09:25 Üriner sistemde metastatik yolk salk tümörü: Olgu sunumu ve literatür taraması Serhat Yentür
SS-006 09:25-09:30 Boyunda Kitleden Testis Kanserine: Burned-Out Fenomeni Yusuf Salih Küçük
SS-007 09:30-09:35 Acile Nefes Darlığı ile Başvuru: Dev Testis Tümörü Güray Emre Kandil
SS-008 09:35-09:40 Sık görülen ürolojik hastalıklar ile ilgili sorular için yapay zeka modellerinin performansının karşılaştırılması Ufuk Caglar
SS-009 09:40-09:45 Renal transplantasyonda böbrek hacminin alıcı vücut yüzey alanına oranının erken dönemde böbrek fonksiyonuna etkisi Muhammed Emin Polat
SS-010 09:50-09:55 Nadir bir olgu sunumu; dev spermatik kord liposarkomu Hakan Öznal
SS-011 09:55-10:00 Şişirilebilir penis protezi ile ilgili komplikasyonlar ve bu komplikasyonların yönetimi: retrospektif bir değerlendirme Buğra Çetin
SS-012 10:00-10:05 Kadınlarda Tuvalet Davranışlarının Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonu ile İlişkisinin İncelenmesi Kahraman Aksoy
SS-013 10:05-10:10 Prematür Ejakülasyon Tedavisinde Glans Penise Hyaluronik Asit Enjeksiyonunun Klinik Etkinliği ve Güvenliği: Sistematik Derleme ve Meta Analiz Mehmet Gökhan Çulha
SS-014 10:10-10:15 Preoperatif sistemik enflamatuvar yanıt indeksinin BCG yanıtsız kas invaziv olmayan mesane kanserini öngörmedeki değeri İsmail Ulus
SS-015 10:15-10:20 Prematür Ejakülasyon Tedavi Değerlendirmesi (PETO) Puanlama Sistemi‘nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği Veysel Sezgin
SS-016 10:20-10:25 Penil Fraktür Deneyimimiz Cerrahi ve Konservatif 78 Vakalık Seri Nahide Kerim Özfiliz
SS-017 10:25-10:30 Asemptomatik Soliter Böbrekli Genç Hastada Büyük Seminal Vezikül Kisti: Zinner Sendromu Hasan Sarıkoç
SS-018 10:30-10:35 Sadece Anterior Mesh Fiksasyonu ve Anteroposterior Mesh Fiksasyonu Uygulanan Pelvik Organ Prolapsusu Olan Hastaların Karşılaştırılması Hakan Polat
10:45-12:00 Sözlü Bildiri oturumu-2
Oturum Başkanları: Cemil Kutsal, Emre Tokuç
 
Bildiri no Sunum Saati Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-019 10:45-10:50 Akut taşlı piyelonefrite bağlı gelişen splenik abse: Nadir bir birliktelik Turgay Kaçan
SS-020 10:50-10:55 Holmium lazer ile prostat enükleasyonu (HOLEP) cerrahisinde ilk klinik tecrübelerimiz, öğrenme eğrimiz ve sonuçlarımız. Our initial clinical experiences, learning curve, and results with Holmium laser enucleation of prostate (HOLEP) surgery Alper Coşkun
SS-021 10:55-11:00 Holmium lazer prostat enükleasyonu öğrenme sürecinde en blok teknik: Tek cerrah ardışık olgu deneyimleri Utku Can
SS-022 11:00-11:05 Spinal anestezi altında retrograd intrarenal cerrahi sonuçlarımız Turgay Kaçan
SS-023 11:05-11:10 1-2 cm arası böbrek taşı tedavisinde beden dışı şok dalga tedavisi başarısını öngören faktörler Ufuk Caglar
SS-024 11:10-11:15 Bir Yıl İçerisindeki Supin ve Prone Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız Arif Bedirhan Bayraktar
SS-025 11:15-11:20 Nadir bir olgu; akut batın tablosu ile başvuran spontan mesane perforasyonu Çağrı Büyükdağ
SS-026 11:20-11:25 Lokal anestezi altında erkek hastalara yapılan rigid sistoskopi sırasında müzik dinletilmesinin ağrı, memnuniyet ve işlemi tekrarlama isteği üzerine etkisi Recep Burak Degirmentepe
SS-027 11:25-11:30 Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi hastasında Tip II Hem-o-lok klips migrasyonu ve mesane taş oluşumu: 4 serilik olgu sunumu Adem Utlu
SS-028 11:30-11:35 Nadir Görülen Bir Olgu: Mesane İçinde Silikon Çubuk Alp Bardakcı
SS-029 11:35-11:40 PNL operasyonunda karaciğer yaralanması ve postoperatif dönemde konservatif yaklaşım Ali Rojhat Kaya
SS-030 11:40-11:45 Retrograd Intrarenal Cerrahi Sonrası Saptanan Rezidüel Fragmanların Takipte Doğal Seyri Ali Rojhat Kaya
SS-031 11:45-11:50 Üreteral Stentin İş Gücü Kaybı Üzerine Etkisi Serdar Başboğa
SS-032 11:50-11:55 Literatürde alışılmadık nadir bir olgu, mesane kanserli hastada sistoskopi sırasında mesanede kalan sistoskopi parçası Ekrem Emre Türkoğlu
SS-033 11:55-12:00 Thulium Fiber Lazer Prostat Enükleasyonu (ThuFLEP) Sırasındaki Komplikasyonlar ve Yönetimi Volkan Tuğcu
13:30 – 15:05 Sözlü Bildiri oturumu-3
Oturum Başkanları: Erkan Erkan, Cumhur Yeşildal
 
Bildiri no Sunum Saati Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-034 13:30-13:35 Lenf Nodu Pozitif (cN1/pN1) Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi veya Küratif Radyoterapinin Onkolojik Sonuçlara Etkisi Muhammet Hi̇lmi̇ Enes Araci
SS-035 13:35-13:40 Desmoid tümörlerde pelvik eksantrasyon Nurhilal Kızıltoprak
SS-036 13:40-13:45 Paracellin-1 gen mutasyonu ve Nefrolitiazis İlkin Hamitzade
SS-037 13:45-13:50 Prostat kanserinin nadir metastazı: Olgu Sunumu İlkin Hamitzade
SS-038 13:50-13:55 Vücut kitle indeks ayarlı immün nütrisyonel indeksin lenf nodu pozitif prostat kanserinde prognostik etkinliği Hikmet Köseoğlu
SS-039 13:55-14:00 Mesane kanserinin nadir metastazı: Olgu sunumu İlkin Hamitzade
SS-040 14:00-14:05 Sistemik İnflamatuar İndeks: Sistektomi Öncesi Neoadjuvan Kemoterapiye Yanıtın Öngörülmesi İçin Umut Verici, İnvaziv Olmayan Bir Belirteç Ahmet Boylu
SS-041 14:05-14:10 Beyin metastazı mevcut olan Renal Hücreli Karsinom hastasının Tirozin Kinaz İnhibitörü yanıtı, Vaka Sunumu Muammer Bozkurt
SS-042 14:10-14:15 Retzius koruyucu robotik radikal prostatektomide kısa dönem onkolojik sonuçlar Mustafa Güler
SS-043 14:15-14:20 Nadir bir vaka: miksoid stromalı sarkomatoid ürotelyal tümör Hüseyin Karakayalı
SS-044 14:20-14:25 Nadir bir vaka: mesane kanseri olarak adenokarsinom Hüseyin Karakayalı
SS-045 14:25-14:30 Androjen Deprivasyon Tedavisi Alan Prostat Kanserli Hastalarda Fiziksel Performansın Belirleyicileri Merve Akyol Yalçın
SS-046 14:30-14:35 Orta ve yüksek riskli prostat kanserli hastalarda preoperatif Ga-68 PSMA PET-BT’deki lezyon suv-max değeri ekstrakapsüler yayılım ve yüksek evreyi öngörebilir mi? Erdinç Dinçer
SS-047 14:35-14:40 Antikoagülan ve antiagregan tedavileri altında mesane tümörü nedeniyle TURB uygulanan hastaların peroperatif ve postoperatif sonuçları Hasan Cem Yakut
SS-048 14:40-14:45 Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Yapılan Hastalarda Hastanede Kalış Süresine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Murat Buğra Çolak
SS-049 14:45-14:50 Renal skuamöz hücreli karsinom – vaka sunumu Kahraman Aksoy
SS-050 14:50-14:55 Dev prostatik utrikül kisti; robotik yardımlı laparoskopik eksizyon ile literatürdeki en büyük olgu Çağlar Sertkaya
SS-051 14:55-15:00 Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız: Hemostatik Sütür veya Klips Gerekli Mi? Tural Miriyev
SS-052 15:00-15:05 Epitelyal Kist İçeren Anjiomyolipom (AMLEC) – Vaka Sunumu Direnç Özbörü

25 Mayıs 2024 Cumartesi

  SALON A

08:30-09:15

1. Oturum – PCA

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alper Ötünçtemur, Prof. Dr. N Cem Sönmez

08:30-08:45

Prostat mikroultrasonu prostat multiparametrik MR’a rakip olabilir mi? / Prof. Dr. Volkan Tuğcu

08:45-09:00

Transperineal prostat biyopsisi altın standart olmalı mı? / Doç. Dr. Alper Bitkin

09:00-09:15

Prostat kanserinde genetik test kimlere, Ne zaman yapılmalı? / Doç. Dr. Mustafa Bilal Hamarat

09:15-10:15

2. Oturum- PCA

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdurrahim İmamoğlu, Prof. Dr. Enver Özdemir

09:15-09:30

PSMA PET çağında, Yüksek riskli hastalarda genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu hala standart olmalı mı ? / Dr. Eyyüp Danış

09:30-09:45

Radikal prostatektomi sonrası radyoterapi ne zaman gereklidir? ADT eklemeli miyiz ? / Doç. Dr. Selvi Dinçer 

09:45-10:00

Oligomestastatik prostat kanserinde radikal prostatektominin yeri / Prof. Dr. Osman Raif Karabacak

10:00-10:15

Metastatik prostat kanserinde yeni tedavi ajanları / Prof. Dr. Deniz Tural 

10:15-10:30

Kahve Arası

10:30-10:50

Prostat Kanseri Olgu Tartışmaları

Moderatör: Prof. Dr. Eyüp Veli Küçük

Panelistler: Prof. Dr. Esengül Uzel, Doç. Dr. Akif Erbin, Doç. Dr. Gökhan Uçar 

10:50-12:35

3. Oturum- Mesane Kanseri

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cüneyt Özden, Prof. Dr. Soner Güney

10:50-11:05

Mesane kanserinin tanı ve evrelemesinde mp MR TUR B’nin yerini alabilir mi? / Doç. Dr. Hande Yardımcı

11:05-11:20

BCG’ye yanıtsız mesane kanserlerinde güncel tedavi yaklaşımları, yeni ne var ? / Doç. Dr. Aytaç Şahin

11:20-11:35

Yüksek riskli kas invaziv olmayan mesane kanserinde radikal sistektomi hemen yapılmalı mı? / Doç. Dr. Bekir Aras

11:35-11:50

Invaziv mesane kanserinde neoadjuvant/Adjuvant kemo-Immünoterapi / Doç. Dr. Emir Çelik

11:50-12:10

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları

Moderatör: Doç. Dr. Faruk Özgör

Panelistler: Doç. Dr. Ali Ayrancı, Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Doç. Dr. Rüştü Türkay                                                                                                                                                                             

12:10-13:10

Öğle yemeği

13:10-14:25

4. Oturum- Böbrek Kanseri

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halil Başar, Prof. Dr. Selahattin Bedir

13:10-13:25

Kompleks kistik böbrek kitlesi (Bosniak III/IV) olan bir hastayı nasıl tedavi ederiz? / Prof. Dr. Ahmet Nihat Karakoyunlu

13:25-13:40

Küçük renal hücreli kanserde tedavi alternatifleri / Doç. Dr. Levent Özcan

13:40-13:55

Sitoredüktif nefrektomide güncel yaklaşım, Kime ne zaman? / Prof. Dr. Berat Cem Özgür

13:55-14:10

Böbrek kanserlerinde immünoterapinin yeri / Doç. Dr. Mustafa Atçi

14:10-14:25

Böbrek Kanserleri Olgu sunumu

Moderatör: Doç. Dr. Murat Dursun

Panelistler: Doç. Dr. Muammer Bozkurt, Doç. Dr. İsmail Evren, Doç. Dr. Gökhan Uçar                                                                                                      

14:25-15:10

Uydu Sempozyumu:
Oturum Başkanları: Alper Ötünçtemur
Bph tedavisinde tercihim neden Rezum? / Doç. Dr.  Murat Zor

15:10-15:25

Kahve Arası

15:25-16:10

5. Oturum- Testis

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Cahit Şahin, Doç. Dr. Serdar Arısan

15:25-15:40

Kanser hastalarında fertilite problemleri ve Onco-TESE / Uzm. Dr. Turgay Kaçan

15:40-15:55

Testis tümörlerinde organ koruyucu yaklaşım / Doç. Dr. Abdullah Hızır Yavuzsan

15:55-16:10

Testis tümörlerinde RPLND kime, ne zaman? / Prof. Dr. Ömer Gökhan Doluoğlu

16:10-16:55

6. Oturum- Adli Tıp Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı

Panelistler: Dr. Ubeyd Sungur, Dr. Azad Akdağ, Dr. Ahmet Koşargelir, Dr. Musab Umeyr Karakanlı, Dr. Hasan Cem Yakut

16:55-17:45

7. Oturum- Rekonstrüktif Üroloji

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Öner Odabaş

16:55-17:20

Bulbar üretra darlıklarında başarısız üretroplastiden sonra ne yapılmalı? Ve vezikoüretral anastamozlara yaklaşım / Uzm. Dr. Yunus Çolakoğlu

17:20-17:45

Panüretral darlıkların cerrahi tedavisi / Prof. Dr. Emre Can Polat

17:45-18:00

Kongre Değerlendirme & Kapanış Oturumu

  SALON B
  LOLKAL ANESTEZİ ALTINDA TRANSPERİNEAL PROSTAT BİYOPSİSİ KURSU

Eğitmenler:
Dr.Alper Bitkin
Dr. Mithat Ekşi

10.00-10.15 Transperineal Prostat Biyopsisi Genel Bakış ve Kılavuz Önerileri
Dr. Mithat Ekşi
10.15-10.30 Lokal Anestezi Altında Transperineal Prostat Biyopsisi: Nasıl yapıyorum   
Dr. Alper Bitkin
10.30-12.00 Fantom Üzerinde Uygulamalı Transperineal Prostat Biyopsisi
Dr. Alper Bitkin
Dr. Mithat Ekşi
13:30-14:30 Video Bildiri oturumu-1
Oturum Başkanları: Harun Özdemir, Serkan Akan
 
Bildiri no Sunum Saati Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-01 13:30-13:38 Mikst Germ Hücreli Testis Tümöründe Kemoterapi sonrası Laparoskopik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu Ömer Onur Tantekin
VS-02 13:38-13:46 Retroperitoneal kolpopeksinin (TURC yöntemi- tek mesh ile) ileri derece uterovaginal ve vault prolapsus tedavisinde etkinliği: Orta dönem sonuçlarımız HALİL İBRAHİM ÇAM
VS-03 13:46-13:54 Modifiye lich gregoir re-implantasyonun günübirlik uygulanması deneyimlerimiz HALİL İBRAHİM ÇAM
VS-04 13:54-14:02 Minimal invaziv dorsal mini lombotomi ile piyeloplasti deneyimlerimiz Halil İbrahim Çam
VS-05 14:02-14:10 Üreter yaralanmalarında Boari flap ile onarım deneyimlerimiz Halil İbrahim Çam
VS-06 14:10-14:18 Robotik Radikal Nefrektomi ve İnferior Vena Kava Trombektomi Volkan Tuğcu