26 MAYIS CUMA
08:30-09:00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Selahattin Bedir – SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Üroloji AD Başkanı
Prof. Dr. Ali İhsan Tasçı – SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Üroloji AD Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik – SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cevdet Erdöl – SBÜ Rektörü
09:00-10:15 Oturum 1: Androloji
Oturum Başkanları: Ateş Kadıoğlu
09:00-09:15 Priapizme Modern Yaklaşım / Selçuk Sarıkaya
09:15-09:30 Erektil Disfonksiyon ve Tedavide Yeni Yaklaşımlar / Turgay Akgül
09:30-09:45 Prematür Ejekülasyonun Güncel Tedavisi / Ali Atan
09:45-10:15 Androlojik Cerrahide Güncelleme / Ateş Kadıoğlu
10:15-10:30 Kahve Arasi
10:30-11:15 Oturum 2: Androloji
Oturum Başkanları: Ateş Kadıoğlu, Hakkı Perk
10:30-10:45 Infertilite ve Antioksidan Tedavi / Ufuk Öztürk
10:45-11:00 M-TESE’de Sperm Elde Etmeyi Öngören Faktör mar mıdır? / Gürdal İnal
11:00-11:15 Testosteron Replasman Tedavisi / Murat Çakan
11:15-12:00 Oturum 3: Fonksiyonel Üroloji
Oturum Başkanları: Ali İhsan Taşçı, Abdurrahim İmamoğlu
11:15-11:30 Dirençli AAM Tedavisi / Buğra Bilge Keseroğlu
11:30-11:45 Mikst Üriner Inkontinans Yönetimi / Fatıh Hızlı
11:45-12:00 Nörojen Mesane Hastalarin Takibi/ Fahri Yavuz Ilki
12:00-12:30 Oturum 4: Fonksiyonel Üroloji
Oturum Başkanları: Ercan Yeni, Fatih Yalçınkaya
12:00-12:15 Ağrılı Mesane Sendromuna Yaklaşım / Yusuf Kadir Topçu
12:15-12:30 Üretra Darlığında Bukkal Mukozal Greft Üretroplasti / Adem Emrah Coguplugil
12:30-13:30 Ögle Yemegi
13.00-13.30 Müzikal Esinti Dr. Gürdal İnal
13:30-15:00 Oturum 5: Üriner Sistem Taş Hastalığı
Oturum Başkanları: Doğan Ünal, Selahattin Bedir
13:30-13:45 Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirme ve Medikal Tedavi / Hakan Bahadır Haberal
13:45-14:00 ESWL Başarısını Etkileyen Faktörler / Osman Raif Karabacak
14:00-14:15 Fleksibl Üreterorenoskopideki Yenilikler / Alper Bitkin
14:15-14:30 Ürolitiazis Tedavisinde Lazer Teknolojileri / Serdar Yalçın
14:30-14:45 Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahisi Uygulanabilirliği / Yıldıray Yıldız
14:45-15:00 PNL Komplikasyonlarının Yönetimi / Coşkun Kaya
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:00 Oturum 6: BPH
Oturum Başkanları: Hikmet Topaloğlu, Ali Atan
15:15-15:30 BPH’da Medikal Tedavi Seçenekleri / Erdal Yılmaz
15:30-15:45 Anatomik Endoskopik Prostat Enükleasyon Cerrahisi / Sercan Yılmaz
15:45-16:00 Endoskopik Prostat Cerrahisinde Yeni Teknolojik Gelişmeler / Murat Zor
16:00-16:45 Uydu Sempozyumu 1 / BPH Tedavisinde Hangi Hastaya Hangi Alfa-Blokör
Oturum Başkanı: Selahattin Bedir
Konusmaci: Abdurrahim İmamoğlu
16:45-17:15 Oturum 7: Travma Oturumu
Oturum Başkanları: Osman Raif Karabacak, Cavit Ceylan
16:45-17:00 Üst Üriner Sistem Travmalarına Yaklaşım / Alper Gök
17:00-17:15 Alt Üriner Sistem Travmalarına Yaklaşım / Ömer Gökhan Doluoglu
27 MAYIS CUMARTESI
SALON A
08:30-09:15 Oturum 8: Prostat Kanseri 1
Oturum Başkanları: Selahattin Bedir, Mutlu Ates
08:30-08:45 Prostat Multiparametrik MRI ve Füzyon Biyopsi Güncellemesi / Engin Kaya
08:45-09:00 Prostat Kanserinde PSMA PET’in Kullanımı / Hanife Aslı Ayan Eke
09:00-09:15 Düşük Riskli Prostat Kanseri Tedavi Seçenekleri / Özer Güzel
09:15-10:15 Oturum 9: Prostat Kanseri 2
Oturum Başkanları: Halil Başar, Altuğ Tuncel
09:15-09:30 Lokalize Prostat Kanseri Yönetiminde Aktif İzlem / Ahmet Nihat Karakoyunlu
09:30-09:45 Oligometastatik Prostat Kanserine Yaklaşım / Yaşar Özgök
09:45-10:00 Prostat Kanserinde Radyoterapinin Yeri ve Güncel Yaklaşımlar / Esengül Koçak Uzel
10:00-10:15 Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Güncel Gelişmeler / Ismail Ertürk
10:15-10:45 Prostat Kanseri Olgu Tartışmaları
Oturum Baskani: Halil Başar
Panelistler: Yaşar Özgök, Ahmet Nihat Karakoyunlu, İsmail Ertürk, Bora Uysal
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 Oturum 10: Non-invaziv Mesane Kanseri
Oturum Başkanları: Yaşar Özgök, Ali Ünsal
11:00-11:15 Mesane Kanseri Evrelendirmede MRI’in Rolü ve VI-RADS Skorlaması / Kemal Niyazi Arda
11:15-11:30 Non-Invaziv Mesane Kanserinde İntravezikal Tedavi Uygulamaları / Mehmet Çiftçi
11:30-11:45 BCG Başarısız, Refraktör ve Intoleran Hastalara Tedavi Yaklaşımları / Hikmet Köseoglu
11:45-12:15 Uydu Sempozyumu 2 / Genital Siğil Vakalarını Nasıl Yönetelim?
Oturum Baskani: Ahmet Hakan Erbil
Konusmaci: Engin Kaya
12:15-12:45 Ögle Yemegi
12:45-13:45 Oturum 11: İnvaziv Mesane Kanseri
Oturum Başkanları: Cevdet Serkan Gökkaya, Tolga Karakan
12:45-13:00 Invaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektominin Rolü / Altug Tuncel
13:00-13:15 Radikal Sistektomi Sonrasi Üriner Diversiyon Yöntemleri / Ali Ünsal
13:15-13:30 Invaziv Mesane Kanserinde Trimodal Tedavi / Nurullah Hamidi
13:30-13:45 Invaziv Mesane Kanserinde Neoadjuvant/Adjuvant Kemo-Immünoterapi / Nuri Karadurmuş
13:45-14:15 Uydu Sempozyumu 3 / Rezum
Oturum Başkanı: Selahattin Bedir
Konuşmacı: Serkan Altınova

14:15-15:15 Oturum 12: Böbrek Kanseri
Oturum Başkanları: Öner Odabaş, Fazlı Polat
14:15-14:30 Böbrek Tümörlerinde Biyopsi Güncellemesi / Bahadır Topuz
14:30-14:45 Küçük Böbrek Tümörlerinin Tedavisinde Yenilikler / Mutlu Ateş
14:45-15:00 Sitoredüktif Nefrektomi Uygulanabilirliği / Berat Cem Özgür
15:00-15:15 Üst Üriner Sistem Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Yaklaşımları / Erdem Koç
15:15-15:30 Kahve Molası
15:30-16:15 Oturum 13: Testis Kanseri
Oturum Başkanları: Berat Cem Özgür, Ömer Faruk Bozkurt
15:30-15:45 Onko-TESE’nin Kanser Hastalarında Fertiliteye Katkısı / Turgay Ebiloğlu
15:45-16:00 Testis Tümörlerinde Organ Koruyucu Yaklaşım / Özdem Levent Özdal
16:00-16:15 Testis Tümörlerinde RPLND’nin Yeri / Cüneyt Özden
16:15-16:45 Oturum 14: Renal Transplantasyon
Oturum Başkanları: Öner Odabaş, Ahmet Faysal Güler
16:15-16:30 Renal Transplantasyon Cerrahisi Teknikleri ve Kritik Aşamaları / Erkan Ölçücüoglu
16:30-16:45 Donör Nefrektomi Cerrahisi Teknikleri ve Kritik Aşamaları / Serdar Karadag
SALON B
08:30-16:00 BİLDİRİ OTURUMLARI
  Sözlü Bildiri Oturumu -1
  Oturum Başkanları: Cengiz Kara, Aykut Aykaç
08:30-08:38 SS-001 Non-Obstruktif Azospermili Hastalarda Tek Taraflı Ve İki Taraflı Mikrodiseksiyon Testiküler Sperm Ekstraksiyonu’Nun (Md-Tese) Sonuçlarının Karşılaştırılması: Prospektif Çalışma
Adem Utlu, Fatih Özkaya, Tugay Aksakallı, Ahmet Emre Cinislioğlu, Şaban Oğuz Demirdöğen, Fatih Kürşat Yılmazel, İbrahim Karabulut, İsa Özbey
08:38-08:46 SS-002 Nadir Bir Olgu Sunumu: Akut Skrotum Kliniği İle Başvuran Testis Tümörü Vakası
Ahmet Varan, Çağrı Öktem, Aykut Koç, Arif Bedirhan Bayraktar, Berat Cem Ozgur
08:46-08:54 SS-003 Prostat Kanserinde, Multiparametrik Prostat Mri Pı-Rads 3 (Prostate Imaging Reporting And Data System) Lezyon İle Radikal Prostatektomi Materyal Patoloji Rapor Uyumu
Alper Horasan, Muhammed Esad Kayhan, Caner Ediz, Ömer Yılmaz
08:54-09:02 SS-004 Mesaneye Fistülize Olan Psoas Apsesi: Olgu Sunumu
Arif Bedirhan Bayraktar, Çağrı Öktem, Yusuf Gökkurt, Erim Ersoy, Berat Cem Özgür
09:02-09:10 SS-005 Paratestiküler İntravasküler Hemanjiom: Nadir Bir Olgu
Ayberk İplikçi, Burak Tüfekci, Ahmet Erbağcı, Ahmet Keleş, Asif Yildirim
09:10-09:18 SS-006 Papiller Renal Hücreli Karsinomda Yeni Sınıflama: Bifazik Skuamoid Alveolar Tip
Burak Tüfekci, Ayberk İplikçi, Fatma Yılmazer, Meftun Culpan, Asif Yildirim
09:18-09:26 SS-007 Parsiyel Nefrektomi Sonrası 9. Yılda Ortaya Çıkan Lokal Nüks: Berrak Hücreli Rhk Olgu Sunumu
Burak Tüfekci, Ramazan Gökhan Atış, Asif Yildirim
09:26-09:34 SS-008 Genital Siğillerin Erkekler Üzerinde Yarattığı Depresyon ve Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
Cemil Kutsal, Nihat Türkmen
09:34-09:42 SS-009 Girişim Gerektiren Üriner Sistem Taş Hastalığı Olan Çocuklarda İlk Başvuru Semptomlarının Değerlendirmesi
Yaşar Bildirici, Coşkun Kaya
09:42-09:50 SS-010 Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu: Epididim Tümörünü Taklit Eden Granülomatöz/Tüberküloz Epididimoorşiti
Çağrı Öktem, Yusuf Gökkurt, Aykut Koç, Berat Cem Ozgur
09:50-09:58 SS-011 Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Yapılan Hastalarda Klinik Evre-Patolojik Evre Karşılaştırması
Mehmet Şahin, Emin Taha Keskin, Cemal Topal
09:58-10:06 SS-012 Nadir Görülen Bir Prostat Tümörü: Prostat Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinom
Emrah Çağlar, Aykut Demirci, Halil Başar
10:06-10:14 SS-013 Düşük Riskli Prostat Kanseri Hastasında Nadir Görülen Senkron Pankreatik Nöroendokrin Tümör Olgusu
Emrah Çağlar, Aykut Demirci, Halil Başar
10:14-10:22 SS-037 Penis Fraktüründe Kavernozografinin Yeri
Yavuz Bastug
, Feridun Şengör, Metin İshak Öztürk
  Video Sunumu Oturumu
  Oturum Başkanları: Turgay Ebiloğlu, Cumhur Yeşildal
11:00-11:08 VS-001 Böbrekte Dar Kaliks Boynu Lazer İnsizyonu Sonrası Lazer Litotripsi
Selahattin Bedir, Doğucan Nuri Uğur, Volkan Demirci, Adem Emrah Coguplugil, Bahadır Topuz
11:08-11:16 VS-002 Kaliks Divertikülü Taşlarında Rırs – Önemli Noktalar Ve İpuçları
Emre Tokuç
, Rıdvan Kayar
11:16-11:24 VS-003 Mükerrer Üreteropelvik Bileşke Darlığı Olan Hastada Laparoskopik Sol Re Do Pyeloplasti
Ferhat Yakup Suçeken
11:24-11:32 VS-004 Perineal Abseye Sekonder Paraüretral Taş: Nadir Bir Olgu
Murat Beyatlı, Mehmet Duvarcı, İsa Dağlı, Tuncel Uzel, Halil Başar
11:32-11:40 VS-005 Soliter Böbrekli Hastada Dev Böbrek Kitlesi
Oğuzhan Ceylan
, Abdullah Çayırlı, Mehmet Duvarcı, Erdem Öztürk, Nurullah Hamidi, Halil Başar
11:40-11:48 VS-006 Büyük Böbrek Kitlesinde Böbrek Koruyucu Cerrahi
Ömer Batuhan Akıncı
, Mehmet Duvarcı, İsa Dağlı, Tuncel Uzel, Ali İhsan Arık, Halil Başar
11:48-11:56 VS-007 Kadın Üretroplastisi İçin Mesane Mukozal Greftin Endoskopik Holmiyum Lazerle Alınması
Sercan Yılmaz
, Adem Emrah Coğuplugil, Bahadır Topuz, Engin Kaya, Murat Zor
11:56-12:04 VS-008 Epispadias Onarımına Sekonder Gelişen Kıllı Üretra Olgusunun Endoskopik Yönetimi
Selahattin Bedir, Vusal Rzayev, Volkan Demirci, Bahadır Topuz
  Sözlü Bildiri Oturumu -2
  Oturum Başkanları: Selçuk Sarıkaya, Mustafa Sungur
12:45-12:53 SS-014 Covıd-19 Enfeksiyonunun Pandeminin Başlangıcından Üç Yıl Sonra Erkek Sağlık Çalışanlarında Cinsel Sağlık Üzerine Etkileri
Fatih Ekren, Alper Çağlayan, Mustafa Ozan Horsanalı
12:53-13:01 SS-015 Radikal Prostatektomi İle Tedavi Edilen Prostat Kanseri Hastalarında Preoperatif Tam Kan Parametrelerinin Postoperatif Lenfovasküler İnvazyon İle İlişkisi: Retrospektif Bir Çalışma
Gökçe Dündar
, Abdullah Gul
13:01-13:09 SS-017 Perkütan Nefrolitotomi’Nin Böbrek Fonksiyonlarına Etkisinin Sintigrafi Ve Kidney Injury Molecule -1 İle Değerlendirilmesi: Akses Kılıf Kalınlığı Ve Diğer Prediktif Faktörler
Deniz Noyan Özlü, Mithat Ekşi, Selcuk Sahin, Alev Kural, Murat Sipahi, Taner Kargı, Alper Bitkin, Ali İhsan Taşçı
13:09-13:17 SS-018 Laparoskopik Donör Nefrektomi: Tek Merkez Sonuçları
Selçuk Şahin, İsmail Evren, Mithat Ekşi, Ubeyd Sungur, Muhammed Yusuf Demir, Nahide Kerim, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı
13:17-13:25 SS-019 Sinir Koruyucu Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi Yapılan Hastalarda Tadalafil İle Penil Rehabilitasyonun Erektil Fonksiyon Üzerine Etkisi
Tanju Keten, Burak Köseoğlu, Hüseyin Gültekin, Murat Buğra Çolak, Ali Yasin Özercan, Ünsal Eroğlu, Özer Güzel, Cüneyt Özden, Altuğ Tuncel
13:25-13:33 SS-020 Açık Simple Prostatektomi Öncesi Yapılan Prostat Biopsisinin Perioperative Ve Postoperative Parametreler Açısından Etkisinin İncelenmesi
Nadir Kalfazade
, Fatih Akkaş
13:33-13:41 SS-021 Prostat Kanserinin Psa İle Tanı Ve Takibinde Statin Kullanımının Etkisi: Olgu Sunumu
Abdullah Çayırlı, Oğuzhan Ceylan, Ömer Batuhan Akıncı, Mehmet Duvarcı, Nurullah Hamidi, Halil Başar
13:41-13:49 SS-022 Prostat Kanserini Taklit Eden, Radikal Prostatektomi Uygulanan Bir Nekrotizan Granülomatöz Prostatit Olgusu
Ömer Furkan Erbay
, Bahri Gök, Erdem Koç, Fatih Çıtık, Berrak Gümüşkaya, Fazilet Erbay
13:49-13:57 SS-023 Parsiyel Sistektomi Kime Ve Ne Zaman
Harun Özdemir, Metin Savun, Özgür Deniz Tataroğlu
13:57-14:05 SS-024 Üretra Darlığında Son Şans; Perinostomi
Ramazan Uğur, Özgür Deniz Tataroğlu, Abdulmuttalip Şimşek
  Sözlü Bildiri Oturumu -3
  Oturum Başkanları: Gürdal İnal, Cihat Özcan
14:31-14:39 SS-026 Erişkin Hastada Dev Perineal Lipom
Samet Kurt, Ramazan Çalışkan, Aykut Koç, Çağrı Öktem, İbrahim Emre Bulut, Berat Cem Özgür
14:39-14:47 SS-027 İnfertil Erkek Hastaların Biyokimyasal Ve Klinik Analiz Sonuçlarının Spermiyogram Sonuçları İle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
Selçuk Sarıkaya, İbrahim Kılıççalan, Emel Çağlar, Muhittin Abdulkadir Serdar, Selahattin Bedir, Taner Özgürtaş
14:47-14:55 SS-028 Mesane Kanserinin Nadir Primer Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu
Hilmi Sarı, Fahrettin Şamil Uysal, Berk Yasin Ekenci, Selim Koç, Simay Bozpınar, Sertaç Çimen, Muhammet Abdurrahim İmamoğlu
14:55-15:03 SS-029 Prostatın Holmium Enükleasyonunun (Holep) Deneyimlerimiz
Selim Taş
15:03-15:11 SS-032 Testis Tümöründe Metastazı Öngörmede Nötrofil/Lenfosit Oranı, Platelet/Lenfosit Oranı Ve Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksinin (Sii) Etkinliği Nedir?
Serdar Başboğa
, Ali Yasin Özercan, Tanju Keten, Özer Güzel, Altuğ Tuncel
15:11-15:19 SS-033 600 Serilik Sünnet Organizasyonundaki 3 Magalo Meatus İntact Prepüce Olguları
Timucin Sipal, Ferhat Yakup Suceken, Mehmet Oğuz Yenidünya
15:19-15:27 SS-034 Alt Üriner Sistem Semptomları İle Prezente Olan Kronik Lenfositer Lösemi Olgusu: Vaka Sunumu
Tugay Aksakallı, Fevzi Bedir, Hüseyin Kocatürk, Adem Utlu, Ahmet Emre Cinislioğlu
15:27-15:35 SS-035 Tek Merkezin Transperitoneal Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Sonuçları: 13 Yıllık Deneyim
Selçuk Şahin, Alper Bitkin, Taner Kargı, İsmail Evren, Hakan Polat, Ubeyd Sungur, Muhammed Yusuf Demir, Nahide Kerim, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı

26-27 Mayıs 2023 Poster Programı

PS-01 Atipik Prezentasyonlu Bir Amfizematöz Sistit Vakası
Lütfi İhsan Boyacı, Turgay Kaçan, Adalet Altunsoy, Fadıme Sıbel Aydaç
PS-02 Paratestiküler Leiomyom: Nadir Bir Olgu Sunumu
Berk Yasin Ekenci, Alihan Kokurcan, Hüseyin Mert Durak, Enes Şener, Ahmet Emin Doğan, Hilmi Sarı, Fatih Yalçınkaya
PS-03 Primer Mesane Kanserlerinde Vı-Rads(Vesical Imaging-Reporting And Data System) Ve Patoloji Uyumu
Muhammed Esad Kayhan, Caner Edi̇Z, Hasan Hüseyin Tavukçu, Ömer Yılmaz
PS-05 700’Den Fazla Vaka İle Holmiyum Laser İle Prostat Enükleasyonu
Engin Kaya, Sercan Yılmaz, Murat Zor, Serdar Yalçın, Bahadır Topuz, Selahattin Bedir
PS-06 Kadın Hastalarda Üretroplasti Deneyimlermiz
Yunus Çolakoğlu, Emin Taha Keskin
PS-07 3-Tesla Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Prostat Kanserinin Multifokalitesi Ve Saptanabilirliği: Radikal Prostatektomi Haritalama Histopatolojisi ile Korelasyon
Serdar Karadağ, Deniz Noyan Özlü, Ahmet Hacıislamoğlu, Ömer Yıldız, Halil Fırat Baytekin, Mithat Ekşi, Ali İhsan Taşçı
PS-08 Skrotumu İnvaze Eden Dev Testis Tümörü
Adem Emrah Coğuplugil, Doğucan Nuri Uğur, Can Sicimli, Cihat Özcan, Selahattin Bedir
PS-09 Nadir Görülen Bir Durum: Orgazm Sonrası Hastalık Sendromu
Selçuk Sarıkaya, Volkan Demirci, Can Sicimli, İbrahim Yaşar Özgök, Selahattin Bedir
PS-10 Tekrarlayan Renal Travmaya Bağlı Gelişen Kronik Böbrek Yetmezliği
Selahattin Bedir, Sanan Asgarli, Nuriye Gül Bulut, Bahadır Topuz
PS-11 Adrenal Kitleyi Taklit Eden Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu
Erkan Ölçücüoğlu, Kazım Ceviz, Muhammed Emin Polat, Esin Ölçücüoğlu