11 Mart 2022 Cuma
10:00-13:00 Canlı Cerrahi Oturumu
Oturum Başkanları: Öner Odabaş, Cüneyt Özden
 10:00 Operasyon Masası 1: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Robot Yardımlı Laparoskopik Prostatektomi / Erdem Koç
Ameliyathane Koordinatörleri: Asım Özayar
 10:20 Operasyon Masası 2 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Laparoskopik Nefrektomi/Parsiyel Nefrektomi: Sedat Taştemur / Erkan Ölçücüoğlu
Ameliyathane Koordinatörleri: Ercan Yeni, Rüştü Cankon Germiyanoğlu
 10:40 Operasyon Masası 3: Antalya EAH
RIRS : Mutlu Ateş
Ameliyathane Koordinatörleri: Kayhan Yılmaz
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:20 Androloji Oturumu
Oturum Başkanları: Metin Öztürk, Eyüp Veli Küçük
14:00-14:20 Covid 19 ‘un ED ve Fertilite Üzerinde Etkisi Var mı? / Halil Lütfi Canat
14:20-14:40 Testosteron Replasman Tedavisinde Güncel Yaklaşım / Mustafa Kadıhasanoğlu
14:40-15:00 Priapizme Modern Yaklaşım / Mustafa Gürkan Yenice
15:00-15:20 Penil Protez İmplantasyonu : Tips and Tricks / Ateş Kadıoğlu
15:20-15:45 Kahve Arası
15:45-16:30 Fonksiyonel Üroloji Oturumu
Oturum Başkanları: Cenk Gürbüz, Mehmet Akyüz
15:45-16:00 Stres İnkontinansta Paradigma Değişiyor mu ? / Buğra Keseroğlu
16:00-16:15 Medikal Tedaviye Dirençli AAM’de Yenilikler ? / Murat Dinçer
16:15-16:30 Ağrılı Mesane Sendromunda Güncelleme / Mehmet Gökhan Çulha
16:30-17:00 Adli Tıp Oturumu
Oturum Başkanları: M.İhsan Karaman, Bilal Eryıldırım
16:30-17:00 Örnek Olgularla Adli Tıp / Ali İhsan Taşçı
17:00-17:15 Kahve Arası
17:15-17:50 BPH Oturumu
Oturum Başkanları: Murat Dinçer, Ömer Sarılar
17:15-17:35 BPH’da Güncel Medikal Tedavi Seçenekleri / Zülfü Sertkaya
17:35-17:50 BPH Cerrahi Tedavisinde Yeni Ne Var? / Ufuk Öztürk
12 Mart 2022 Cumartesi
09:00-09:45 Açılış Konuşmaları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Üroloji Günleri Kongre Başkanı – Prof. Dr. Metin İshak Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Başkanı – 2. Üroloji Günleri Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı – Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü – Prof. Dr. Cevdet Erdöl

09:45-11:05 Semi Live Cerrahi
Oturum Başkanları: Soner Güney, Alper Ötünçtemur
09:45-10:05 Holep / Engin Kaya
10:05-10:25 Üretroplasti / Abdülmüttalip Şimşek
10:25-10:45 Laparoskopik Sistektomi + Ileal Loop / Uğur Yücetaş
10:45-11:05 Robotik Radikal Prostatektomiyi Nasıl Yapıyorum / Eyüp Veli Küçük
11:05-11:20 Kahve Arası
11:20-11:50 UYDU SEMPOZYUMU
Ürolojik protezlerde Rigicon çağı

Oturum Başkanı: M. İhsan Karaman
Konuşmacı: Orhan Koca
11:50-12:20 Prostat Kanserinde Modern Tanı Yöntemleri
Oturum Başkanları: Abdurrahim İmamoğlu, Asıf Yıldırım
11:50-12:05 Prostat Multiparametrik MRI ve Füzyon Biyopsi / Rüştü Türkay
12:05-12:20 Prostat Kanserinin Tanı ve Evrelemesinde PSMA PET ’in Güncel Yeri / Nurhan Ergül
12:20- 13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:30 Metastatik Prostat Kanseri
Oturum Başkanları: Zülfü Sertkaya, Ayhan Verit
13:00-13:15 Oligo metastatik Prostat Kanserinde Güncellemeler / Murat Zor
13:15-13:30 Metastatik Prostat Kanserinde Güncel Tedaviler / Nedim Turan
13:30-14:00 Prostat Kanseri Multidisipliner  Vaka Tartışması
Moderatör: Volkan Tuğcu
Panelistler: Selçuk Şahin, Ramazan Topaktaş, Esengül Koçak Uzel, Mahmut Gümüş
14:00-14:45 Non-invaziv Mesane Kanseri Oturumu
Oturum Başkanları: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Ömer Yılmaz 
14:00-14:15 Mesane Kanserinde MPMR’ın yeri ve VIRADS Skorlama Sistemi / Ömer Yıldız
14:15-14:30 Mesane Kanserinde İntravezikal Tedavi Seçenekleri: Kime Hangi Tedavi?  / İsmail Ulus
14:30-14:45 BCG’ye Yanıtsız Mesane Kanserlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları / Selçuk Şahin
14:45-15:00 Kahve Arası
15:00-16:00 Invaze Mesane Kanseri Oturumu
Oturum Başkanları: Turgut Alp, Selami Albayrak
15:00-15:15 Mesane Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi: Vakit Kaybı mı, Sağ Kalım Avantajı mı? / Murat Sarı
15:15-15:30 Radikal Sistektomi Sonrası Üriner Diversiyon (Hangi Hastaya Hangi Teknik) / Mehmet Fatih Akbulut
15:30-15:45 Mesane Kanserinde Trimodal Tedavi / Erkan Erkan
15:45-16:00 Üst Üriner Sistem Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Seçenekleri / Ahmet Şahan
16:00-16:15 Kahve Arası
16:15-16:45 Mesane Kanseri Multidisipliner Vaka Tartışmaları
Moderatör: Asıf Yıldırım
Panelistler: Didem Karaçetin, Oktay Akça, Meftun Çulpan, Mahmut Emre Yıldırım
16:45-17:30 Testis Kanseri Oturumu
Oturum Başkanları: Nurettin Cem Sönmez, Engin Kandıralı
16:45-17:00 Kanser Hastalarında Fertilitenin Korunması ve Onco-TESE / Metin Öztürk
17:00-17:15 Testis Tümörlerinde Organ Koruyucu Yaklaşım; Kime Ne Zaman? / Hikmet Köseoğlu
17:15-17:30 Testis Tümörlerinde RPLND’nin yeri, Güncelliğini Koruyor mu? / Murat Zor
17:30-18:00 Testis Kanseri Multidisipliner Vaka Tartışması
Moderatör: Orhan Koca
Panelistler: Emre Can Polat, Orkunt Özkaptan, İlknur Alsan, Gökmen Umut Erdem
SALON B
09:00-11:00 Sözlü Bildiri Oturumu -1
Oturum Başkanları: Fevzi Arda Atar, Engin Doğantekin
 
Detaylı Program
SS-1 Fleksible Üreterorenoskopi Yapılan Hastalarda Preoperatif İdrar Kültürü ile Peroperatif Renal Pelvis İdrar Kültürünün Karşılaştırılması
Ömer Koraş, Salih Polat, Fatih Gökalp, Murat Şahan, Anıl Eker, Dursun Baba, İbrahim Halil Bozkurt
SS-2 Alt Kaliks Taşlarında Lazer Ayarlarının Başarıya Etkisi
Ömer Koraş, Fatih Gökalp, Murat Şahan, Dursun Baba, Serkan Yarımoğlu, Salih Polat
SS-3 5-10 mm distal üreter taşlarında medikal ekspulsif tedavinin başarısını etkileyen faktörler
Sedat Taştemur, Samet Şenel, Yusuf Kasap, Bahri Gök, Erkan Ölçücüoğlu, Emre Uzun
SS-4 Eş Zamanlı Proksimal Üreter Taşı Ve Böbrek Taşı Olan Hastalarda Supin Pozisyonda Antegrad Yaklaşım Tek Merkez Sonuçları
Taner Kargı
SS-5 Perkütan nefrolitotomi sonrası alt pol rezidü taşların doğal seyri
Mahmut Ulubay, Ekrem Akdeniz
SS-6 Retrograde Intra Renal Cerrahi Sonrası İnfektif Komplikasyonların Makine Öğrenme Algoritmaları ile Prediksiyonu
Mithat Ekşi, Ali Emre Fakir, İsmail Evren, Emre Şam, Taner Kargı, Serdar Karadağ, Ahmet Hacıislamoğlu, Yusuf Arıkan, Selçuk Şahin, Ali İhsan Taşçı
SS-7 PNL vakalarında hemoglobin düşüklüğünü öngören parametreler
Mehmet Yılmaz, Yusuf Şahin, İbrahim Hacibey, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
SS-8 Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda Supin Perkütan Nefrolitotomi: İlk Yüz Hasta Sonuçlarımız
Ufuk Çağlar, Ali Ayrancı, Ahmet Halis, Oğuzhan Yıldız, Sami Şekkeli, Reşit Yusuf, Ömer Sarılar, Faruk Özgör
SS-9 Suprakostal perkütan nefrolitotomi güvenilirliği ve etkinliği
Abdullah Esmeray, Ufuk Çağlar, Ali Ayrancı, Çağlar Dizdaroğlu, Oğuzhan Yıldız, Ömer Sarılar, Faruk Ozgor
SS-10 Bypass cerrahisi öyküsü olan hastalarda perkütan nefrolitotomi sonuçları: Propensity skor eşleşmesi ile inceleme
Hakkı Kürşat Çetin, Faruk Ozgor
SS-11 Cross-table Öküzgözü Tekniğiyle Gerçekleştirdiğimiz Supin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız: İlk 24 Vaka
Emre Şam, Fatih Akkaş, Fatih Kürşat Yılmazel
SS-12 Koraliform Taşların Tedavisinde Tek Akses PNL, Çoklu Akses PNL ve PNL ile SWL Kombinasyonunun Böbrek Morfolojisi ve Fonksiyonu Üzerine Etkisi
Cem Kezer, Tolga Akman, Faruk Özgör, Ufuk Çağlar, Ömer Sarılar, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
SS-13 Nadir Bir Renal Kolik Sebebi: Üreter Taşını Taklit Eden Üreteral Debris
Arif Bedirhan Bayraktar, Yusuf Gökkurt, Çağrı Öktem, Kadir Turgay Akgül, Engin Doğantekin
SS-14 İki cm altı böbrek alt pol taşları için fleksibl üreterorenoskopi ve beden dışı şok dalga tedavilerinin sonuçlarının karşılaştırması: Propensity skor eşleşme analizi
Faruk Özgör, Cem Kezer
SS-15 Perkütan nefrolitotomide Clavien-Dindo 3 ve üzeri komplikasyonları öngören faktörler
Fatih Akkaş, Nadir Kalfazade
SS-16 Kontrastsız BT’de Taş Seviyesindeki Üreter Duvar Dansitesi ESWL başarısını öngördürebilir mi, Pilot Çalışma ?
Erkan Sönmezay, Semih Aktaş, Uğur Yücetaş
SS-17 Prone Pnl’den Supin Pnl’ye geçiş ilk 22 vaka
Yavuz Baştuğ, Rıdvan Kayar, Emre Tokuç, İlker Artuk, Emre Pehlevan, Samet Demir
SS-18 Ekstrofi-epispadias kompleksi (EEK) tanılı hastanın endoskopik taş tedavisi
Mehmet Ali Karagöz, Doğakan Yiğit, Murat Özer, Alper Ötünçtemur, Ali İhsan Dokucu
SS-19 Enürezis Nokturna Tedavisinde Yanlış İnanışlar
Kemal Gumus
SS-20 Yeni mezun bir ürolog tarafından gerçekleştirilen tubülarize insize plate üretroplasti (TIPU) operasyonu öğrenme eğrisi
Metin Savun, Harun Özdemir
11:00-12:10 Video Sunumu Oturumu
Oturum Başkanları: Bekir Aras, Alper Bitkin
 
Detaylı Program
VS-1 Adrenal anjiomyolipomu taklit eden miyelolipom: Laparoskopik Adrenalektomi
Anil Erkan, Gökçe Dündar
VS-2 Penil Fraktür Sonrası Gelişen Üretrokutanöz Fistüle Cerrahi Yaklaşım
Emre Uzun, Hamza Karaman, Muhammed Emin Polat, Kazım Ceviz, Rüştü Cankon Germiyanoğlu
VS-3 Laparaskopik Radikal Nefrektomi Komplikasyonu: Renal Parankim Hasarı
Mehmet Duvarci, Murat Beyatlı, İsa Dağlı, Erdem Öztürk, Halil Başar
VS-4 İatrojenik üreter yaralanmasında laparaskopik üreteroneosistostomi sunumu
Ferhat Yakup Suçeken, Alper Kerem Aksoy, Ali Kumcu, Eyüp Veli Küçük
VS-5 Laparoskopik Transperitoneal Sol Adrenalektomi: Adım Adım Cerrahi Teknik
Ali Kumcu, Ferhat Yakup Suçeken, Alper Kerem Aksoy, Resul Sobay, Abdurrahman İnkaya, Eyüp Veli Küçük
VS-6 Bilateral Korpus Kavernozum ve Komplete Yakın Parsiyel Üretra Rüptürü: Penil Fraktür ve Üretra Onarımı
Ali Kumcu, Abdullah Erdoğan, Alper Kerem Aksoy, Hakan Karaca, Abdurrahman İnkaya, Eyüp Veli Küçük
VS-7 Robotik Radikal Sistoprostatektomi, Bilateral Genişletilmiş Pelvik Lenfadenektomi ve İntrakorporeal Ortotopik Y Neoblader: Adım Adım Cerrahi Teknik
Eyüp Veli Küçük, Alper Kerem Aksoy, Ferhat Yakup Suçeken, Ali Kumcu, Abdullah Erdoğan
VS-8 Modifiye Sinir Koruyucu Robotik Radikal Prostatektomi Cerrahi Teknik: Apikal Diseksiyon ve Bilateral Lateral Prostatik Fasya Korunması
Eyüp Veli Küçük, Ali Kumcu, Alper Kerem Aksoy, Metin Mod, Resul Sobay, Ferhat Yakup Suçeken
VS-9 Laparoskopik sakrokolpopeksi ile eş zamanlı histerektomi deneyimlerimiz
Hakan Polat
12:20- 13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:45 Sözlü Bildiri Oturumu -2
Oturum Başkanları: Levent Özcan, Caner Ediz
 
Detaylı Program
SS-21 Covid Döneminde Böbrek Malign Neoplazmı
Kazım Ceviz, Muhammed Emin Polat, Lütfi İhsan Boyacı, Sedat Yahşi
SS-22 Prostat kanseri tanısıyla radikal prostatektomi yapılmış hastalarda postoperatif biyokimyasal nüksü saptamada nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı ve monosit lenfosit oranının diyagnostik önemi
Hamza Karaman, Mustafa Karaaslan, Muhammed Emin Polat, Kazım Ceviz, Öner Odabaş
SS-23 Retroperitonda saptanan nadir bir kitle: Mikst tip hemajiyom
Muhammed Emin Polat, Çağlar Sarıoğlu, Emre Uzun, Yusuf Kasap, Kazım Ceviz
SS-24 Yüksek Dereceli Mesane Kanserinin Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkisi
Tolga Eroğlu, Taha Burak Bulut, Emre Arı, Mustafa Kadıhasanoğlu
SS-25 Bilgisayarlı Tomografide Tümör Yüksekliğinin Ölçülmesi ile Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinin Preoperatif Derecelendirilmesi: Pilot Çalışma
Tolga Eroğlu, Uğur Yücetaş, Erkan Sönmezay, Mustafa Kadıhasanoğlu
SS-26 MR-Füzyon Biyopsi Yapılan PI-RADS 5 Lezyon Boyutları ile Klinik Anlamlı Prostat Kanseri Saptanma Oranları Arasındaki ilişki
Ali Ayrancı, Ufuk Çağlar, Ömer Sarılar, Çağlar Dizdaroğlu, Hüseyin Burak Yazılı, Arda Meriç, Akif Erbin, Mehmet Fatih Akbulut, Faruk Ozgor
SS-27 Olgu Sunumu: Mesane Kanseri-Küçük Hücreli Nöroendokrin Tümör Vakası
Tuncel Uzel, Oğuzhan Ceylan, Mehmet Duvarcı, Ali İhsan Arık, Halil Başar
SS-28 Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi Yapılan Hastalarda Medyan Lob Varlığının Kontinans Üzerine Etkisi
Yalçın Kızılkan, Ali Yasin Özercan, Halil Demirçakan, Melih Balcı, Binhan Kağan Aktaş, Süleyman Bulut, Cüneyt Özden
SS-29 Nadir ve Agresif Bir Mesane Tümörü: Küçük Hücreli Karsinom
Hasan Batuhan Arabaci, Kazım Ceviz, Muhammed Emin Polat, Lütfi İhsan Boyacı, Emre Uzun, Yusuf Kasap
SS-30 Robotik radikal prostatektomi ve açık radikal prostatektomi yapılan hastalarda post-operatif vücut imaj algısının değerlendirilmesi
Cavit Ceylan, Erdoğan Ağlamış, Sedat Yahşi, Abdyrazak Metinov
SS-31 İntraskrotal Paratestiküler Fibrous Pseudotumour; Nadir bir olgu raporu
Engin Doğantekin, Cem Nedim Yücetürk, Kadir Turgay Akgül, Arif Bedirhan Bayraktar, Elif Özer, Mete Küçükaslan
SS-32 Radikal Prostatektomi Sonrası Klips Migrasyonuna Bağlı Gelişen Mesane Boynu Darlığı: Olgu Sunumu
Arif Bedirhan Bayraktar, Çağrı Öktem, Ali Kaan Yıldız, Engin Doğantekin, Kadir Turgay Akgül
SS-33 Retroperitoneal Liposarkom İle Karışan Dev Bir Retroperitoneal Lipom Olgusu
Aykut Koç, Cem Nedim Yücetürk, Engin Doğantekin, Veysel Bayburtluoğlu, Mete Küçükaslan, Kadir Turgay Akgül
SS-34 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri Çok Yüksek Risk Grubunda Transüretral Rezeksiyon ve Adjuvan Tedavinin Sonuçları
Ferhat Keser, Meftun Çulpan, Asıf Yıldırım
SS-35 Sistektomi Sonrası pT0N0 Ürotelyal Karsinomun Klinikopatolojik Sonuçları
Özgür Efiloğlu, Ferhat Keser, Asıf Yıldırım
SS-36 Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi sırasında periprostatik yağ doku rezeksiyonu: histopatolojik değerlendirme
Mehmet Yıldızhan, Ali Yasin Özercan, Erem Asil
SS-37 Multiparametrik Prostat Mr Görüntülemede Pıradsv2.1 Ve Psa Dansitesi Kullanımının Kanser Tanısına Katkısı Ve Korelasyonu
Ekrem Türkben, Sibel Aydın Aksu, Kaan Meriç, Metin İshak Öztürk
15:00-17:00 Sözlü Bildiri Oturumu -3
Oturum Başkanları: Ekrem Güner, Yavuz Baştuğ
 
Detaylı Program
SS-38 Penil Fraktür Deneyimimiz Cerrahi ve Konservatif Tedavi 31 Vakalık Seri
Kazım Ceviz, Muhammed Emin Polat, Lütfi İhsan Boyacı, Mecit Çelik, Yusuf Kasap
SS-40 Total Testosteron Seviyesi Prematür Ejakülasyonu Olan Erkeklerde Daha Yüksektir
Haydar Güler, Hüseyin Koçan, Mustafa Kadıhasanoğlu
SS-41 Androloji ile İlgili Kelimelerin Covid19 Pandemi Dönemi ve Öncesindeki ‘Google Trends’ Sonuçlarının Karşılaştırılması
Ufuk Çağlar, Ali Ayrancı, Abdullah Esmeray, Ömer Sarılar, Mücahit Gelmiş, Akif Erbin, Faruk Özgör
SS-42 Transrektal prostat biyopsinin alt üriner sistem ve erektil fonksiyonlara etkisi
Rahmi Aslan, Recep Eryılmaz, Mehmet Sevim
SS-43 Post-Orgazmik Hastalık Sendromu (POIS) ve Tedavisi: Olgu Sunumu
Mehmet Gökhan Çulha, Kenan Sabuncu, Caner Baran, Bahadır Ermeç, Alper Ötünçtemur
SS-44 Dirençli Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Sakral Nöromodülasyon ve Transkutan Tibial Sinir Stimülasyonun Etkinliği
Mehmet Gökhan Çulha, Selcen Kanyılmaz, Orhan Şahin, Ömer Kuru, Alper Ötünçtemur
SS-45 Erektil Disfonksiyon Ciddiyeti ile Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi ve Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
Mehmet Gökhan Çulha, Emre Can Polat, Caner Baran, Eren Görkem Kutlutürk, Mehmet Ali Karagöz, Mustafa Erkoç, Bahadır Ermeç, Alper Ötünçtemur
SS-46 Erektil Disfonksiyonlu hastalarda serum testosteron düzeyi ile korelasyon gösteren faktörler
Caner Baran, Eren Görkem Kutlutürk, Kenan Sabuncu, Mehmet Gökhan Çulha, Mustafa Erkoç, Alper Ötünçtemur
SS-47 Aile Hekimlerinin Ürolojik Hastalıklara Yaklaşımının Değerlendirilmesi: Anket Çalışması
Anil Erkan, Ersoy Uysal, Gökçe Dündar
SS-48 Üretra Darlığında Nüksü Öngörmede İnflamatuar Belirteçlerin Klinik Önemi
Sedat Yahşi, Oğuzhan Öztürk, Cavit Ceylan
SS-49 Florokinolon Grubu Antibiyotiklerin Ürolojik Cerrahi Profilakside Kullanımı
Tanju Keten, Melih Balcı, Şeref Coşer, Serdar Başboğa, Anıl Erkan, Özer Güzel, Altuğ Tuncel
SS-50 COVİD-19 Enfeksiyonuna Sekonder İzole Nonobstruktif Akut Üriner Retansiyon
Şaban Oğuz Demirdöğen, Ahmet Emre Cinislioğlu
SS-51 Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Duloksetin Kullanımının Kadın Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi
Aslıhan Ergül, Faruk Ozgor
SS-52 Thulium lazer prostat enükleasyonu (ThuLEP) olgularında taburculukta nonsteroid antienflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanımı rutin olmalı mı?
Tahsin Batuhan Aydoğan
SS-53 Urakal Kist Absesi Nedeniyle Acil Servise Başvuru: Olgu Sunumu
Emre Tokuç, Rıdvan Kayar, Yavuz Baştuğ, İlker Artuk, Samet Demir
SS-54 Covid-19 Enfeksiyonun Fournier Gangreni’nin prognozu üzerine etkisi
Halil Ferat Öncel, Remzi Salar
SS-55 Renal transplantasyonda immünsüpresif indüksiyon tedavisi ile kanama komplikasyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Yusuf Kasap, Samet Şenel, Sedat Taştemur
SS-56 KBY Hastalarında Böbrek Nakli Öncesi ve Sonrası Erektil Disfonksiyon Değerlendirilmesi
Serdar Karadağ
SS-57 Orşiektomi ile sonuçlanan nekrotizan epididimoorşit
İsa Dağlı, Aykut Demirci, Oğuzhan Ceylan, Mehmet Duvarcı, Halil Başar
SS-58 Aşırı aktif mesaneli hastalarda intravezikal botulinum toksin uygulamasında 5 yıllık sonuçlarımız
Hüseyin Salih Kına, Kadir Karkin, Ediz Vuruşkan
13 Mart 2022 Pazar
09:00-10:00 Böbrek Kanseri Oturumu
Oturum Başkanları: Halil Başar, Cenk Gürbüz
09:00-09:15 Böbrek Tümörlerinde Biyopsinin Güncel Yeri / Bekir Aras
09:15-09:30 Küçük Böbrek Kitlelerine Yaklaşım / Alper Bitkin
09:30-09:45 Sitoredüktif Nefrektomide Güncel Yaklaşım, Kime Ne Zaman? / Murat Sambel
09:45-10:00 Böbrek Tümörlerinde PET/BT’nin Klinik Pratikteki Yeri / Esra Arslan
10:00-10:30 Böbrek Kanseri Multidisipliner Vaka Tartışmaları
Moderatör: Cihan Demirel
Panelistler: Mustafa Zafer Temiz, Emre Karabay, Nebi Serkan Demirci, Ferhat Yakup Suçeken
10:30-10:40 Kahve Arası
10:40-11:30 Üriner Sistem Taş Hastalığı Oturumu
Oturum Başkanları: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Turhan Çaşkurlu
10:40-10:50 Supin PNL: Avantajları / Yusuf Kasap
10:50-11:00 Supin PNL: Dezavantajları / Yusuf Şahin
11:00-11:15 Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahi (ECIRS): Kime Uygulayalım? / Akif Erbin
11:15-11:30 Ürosepsis Yönetimi – Riski En Aza Nasıl İndirebiliriz? / Tolga Karahan
11:15-11:45 Zorlu Taş Olguları
Moderatör: Bilal Eryıldırım
Panelistler:  Faruk Özgör, Feyzi Arda Atar, Emre Tokuç, Gökhan Atış, Taner Kargı
11:45-12:45 Çocuk Ürolojisi Oturumu
Oturum Başkanları: Ünsal Özkuvancı, Kaya Horasanlı
11:45-12:00 Antenatal Hidronefrozun Değerlendirilmesi ve Tedavi Yaklaşımları / Ünsal Özkuvancı
12:00-12:15 VUR Yönetimi / Yavuz Baştuğ
12:15-12:30 Akut Skrotum / Engin Doğantekin
12:30-12:45 Akılcı İlaç Kullanımı / Abdullah Hızır Yavuzsan
12:45-13:00 Kapanış